Free sexy web chat room no membership required site - 100 dating lietuvos

Šeimoje augo keturi vaikai, tėvas Valerijonas tarnavo bažnyčiai, mama Marijona dirbo kolūkyje.Su vyru Vaclovu Poška Apolonija susituokė 1954-aisiais, kartu užaugino 2 dukras, kurios gyvena netoliese: viena – tame pačiame Paliepių kaime, kita – Kėdainių rajone.Esant tokiai situacijai iškyla mokyklos išlikimo klausimas.

100  dating lietuvos-9

Plačiau 2018-02-05 Ariogalos krepšinio turnyras Raseinių rajono mero taurei laimėti 2018 Ariogaloje prasidėjo tradicinis krepšinio turnyras Raseinių rajono mero taurei laimėti 2018.

Šis turnyras vyksta jau daugelis metų, bet keičiantis rėmėjams, keičiasi ir taurės steigėjų pavadinimas.

Plačiau 2018-02-09 Paraiškas atsinaujinti pateikė 16 daugiabučių Praėjusių metų pabaiga savivaldybės įmonei „Raseinių butų ūkis“, atsakingai už daugiabučių atnaujinimo programą rajone, taigi, kad kuo daugiau gyventojų galėtų teikti paraiškas šios programos IV etapui ir jame dalyvautų, pasinaudoję 30 proc. Iš pradžių buvo organizuota vieša konferencija su namų bendrijų pirmininkais ir jų atstovais.

Vėliau kiekvieną dieną po darbo valandų susitikimuose su gyventojais jiems patogiu laiku buvo aiškinama apie gyvenamojo būsto modernizacijos privalumus, galimybes, valstybės paramą ir kuo „Raseinių butų ūkis“ gali žmonėms padėti.

Plačiau 2018-02-08 Pasveikinti ilgaamžiai jubiliatai Sausio 26-ąją garbingą 90-metų pasitiko Apolonija Poškuvienė iš Ariogalos seniūnijos Paliepių kaimo, kuriame ir gimė, ir visą gyvenimą nugyveno.

Paliepių pradinėje mokykloje baigusi 4 klases, toliau mokslų siekė Krakių gimnazijoje.

Šia proga rajono Savivaldybė tradiciškai teikia „Auksinio lūšiuko“ apdovanojimus, kuriuos skiria aktyviam ir Raseinių kraštą garsinančiam jaunimui. A1-506 ,, Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 2017 m.

„Auksinio lūšiuko“ statulėlė simbolizuoja mūsų rajono Savivaldybės herbą. A1-522 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. Raseinių rajone jau trečius metus iš eilės spalio mėn.

Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba) (V. 33, Raseiniai) dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais, išsiaiškinant vaiko galias ir sunkumus, jo raidos lygį įvairiose srityse (pvz.: kalbinių gebėjimų, bendravimo ir pan.), atskleidžiant veiksnius, kurie galėtų nulemti jo gebėjimą mokytis, tikėtinus mokymosi pasiekimus, socialinę sėkmę ir teikiant rekomendacijas vaiką ugdysiančiam pedagogui, tėvams (globėjams).

Comments are closed.